Skip to content


Walne Zebranie Członków lubelskiego Oddziału PTK

Lublin, 20-01-11

Drodzy Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z & 46 Statutu PTK zwołuję na dzień 28 I 2011 Walne Zebranie Członków lubelskiego Oddziału PTK. Początek o godz. 15 w Sali 328 (piętro III w Starej Humanistyce UMCS). Do udziału w zebraniu zapraszamy osoby, które opłaciły składki członkowskie za rok 2010
Proponujemy następujący porządek obrad:

1. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału,
2. Wybór Nowego Zarządu (na kolejną kadencję),
3. Wolne wnioski

W imieniu Zarządu lubelskiego oddziału PTK

Andrzej Radomski

Posted in Aktualności.


Konferencja naukowa w Second Life

Internet – Nowe Media – Kultura 2.0
Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji

Miejsce: Second MCSU (wyspa UMCS w Second Life)

Czas: 5-6 XI 2010

www.naukawsl.umcs.lublin.pl


Organizatorzy: Portal Naukowy Wiedza i Edukacja www.wiedzaiedukacja.eu Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych w Lublinie www.uczniko.umcs.lublin.pl Instytut Kulturoznawstwa UMCS www.kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl Academia Electronica – Polish Community Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział w Lublinie www.ptk.umcs.lublin.pl

Uczestnicy: dopuszczalna liczba Awatarów – 80 (pierwszeństwo mają prelegenci)

Dla wszystkich zainteresowanych przygotujemy bezpośrednią transmisję w Internecie oraz możliwość bezpłatnego pobrania nagrań: audio i video.

Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych

Uczestnicy obrad w Second Life nie ponoszą żadnych kosztów z tego tytułu

Dla zainteresowanych osób zapewniamy pomoc w obsłudze środowiska w Second Life

Oficjalna strona konferencji i instrukcje obsługi Second Life są dostępne pod następującym adresem:

www.naukawsl.umcs.lublin.pl

Continued…

Posted in Aktualności.

Tagged with , , , , , .


prof. Andrzej Radomski: Kultura - „Bóg” Humanistów?

Ściągnij i zainstaluj poniższe programy jeśli film nie działa:
160x41_Get_Flash_Player160x41_Get_Shockwave

Posted in Multimedia, video.

Tagged with , , .


prof. Andrzej Radomski i mgr Radosław Bomba: Kulturoznawca – współczesny “analfabeta”?

Ściągnij i zainstaluj poniższe programy jeśli film nie działa:
160x41_Get_Flash_Player160x41_Get_Shockwave

Film prof. Andrzeja Radomskiego i mgr Radosława Bomby pt.: Kulturoznawca - współczesny “analfabeta”? zaprezentowany podczas I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Posted in Multimedia, video.

Tagged with , , , .