Skip to content


O PTK

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (PTK) powstało w 2002 roku.

Celem Towarzystwa jest:

* projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych nad kulturą,
* upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze,
* promocja kultury polskiej i wiedzy o niej,
* prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

Towarzystwo jest powołane i gotowe do:

* wypowiadania się na temat stanu, potrzeb i perspektyw wiedzy o kulturze,
* opracowywania ekspertyz i opinii na temat stanu kultury,
* podejmowania zadań w zakresie doradztwa w sprawach życia kulturalnego.

Celem PTK jest także umocnienie kulturoznawstwa jako dyscypliny badawczej i wykonywanego zawodu oraz aktywna współpraca z instytucjami badawczymi i edukacyjnymi w zakresie wszelkich programów dotyczących kultury.

Towarzystwo ma pięć oddziałów regionalnych (we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie i Białymstoku, kolejne trzy w organizacji: w Warszawie, Poznaniu i Krakowie), w których zrzesza humanistów prowadzących działalność naukową lub popularyzatorską w dziedzinie nauk o kulturze.