Skip to content


Nowy numer “Kultury i Historii”

“Kultura i Historia” nr 16/2009

KiH

Informujemy, że ukazał się nowy numer internetowego czasopisma naukowego wydawanego przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS “Kultura i Historia” nr 16/2009 www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl

Czasopismo “Kultura i Historia” pozytywnie przeszło ocenę parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w czasopiśmie Komisja MNiSW przyznała 6 punktów (zob. lista na stronie MNiSW).

“Kultura i Historia” nr 16/2009

Spis treści:

Magdalena Dąbrowska
Konwersi w Zakonie Cystersów. Uprzywilejowani czy ciemiężeni?

Wojciech Górczyk
Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej


Maja Koza-Granosz

Analiza pojęcia sacrum w sytuacji współczesnej sekularyzacji


Katarzyna Kozłowska

Socjologiczny wizerunek człowieka ruchomego na przykładzie sztuki performance


Wojciech Kruszelnicki

Od interpretowania kultur do interpretowania kultury antropologicznej

Dorota Majka-Rostek
Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny


Mirosław Matyja

System polityczny Szwajcarii: federalizm i demokracja bezpośrednia


Adriana Molenda

Granice języka a problem niewyrażalności


Adriana Molenda

Hierarchie a holarchie na celowniku postmoderny

Janusz Myszczyszyn
Rola koksu i żelaza w industrializacji świata

Janusz Myszczyszyn
Wpływ maszyny parowej na rozwój gospodarczy świata w XIX i XX w.

Adam Pomieciński
Lokalne wymiary globalizacji


Paulina Rychlewska

Różnice w pamięci zbiorowej mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka


Jerzy Stachowicz

Wizje przyszłości w polskiej międzywojennej literaturze SF

Agnieszka Ziętek
Filozofia wobec 9/11. Jacques Derrida i Jurgen Habermas o terroryzmie


Milena Gucma

„Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie”. Pod redakcją Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak-Walczak. Tom 4 – RECENZJA

Marcin Gumiński

Sport i budowanie tożsamości grupowej. Uwagi na marginesie pracy W.J. Burszty i W. Kuligowskiego: „Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie”

Agnieszka Skrobas

Filozofia słowiańska – wychowanie dla przyszłości – Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Posted in Aktualności.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.