Skip to content


Droga w języku i kulturze

Droga to niezwykle symboliczny i wieloznaczny składnik doświadczanej przez człowieka przestrzeni. W perspektywie realnoznaczeniowej jest wyróżniającym elementem polskiego krajobrazu, z którym wiążą się bogate konotacje natury wierzeniowo-magicznej, metaforycznej czy symbolicznej. Droga jako przestrzeń publiczna implikuje z kolei specyfikę zachowań, możliwych zdarzeń, różnorodność uczestników, zarówno z „tego”, jak i z „tamtego” świata. Jest również istotną i nośną figurą w sztukach plastycznych, literaturze, filmie. Funkcjonuje także jako ważny składniki kultu, obecny choćby w fenomenie pielgrzymowania czy dróżek kalwaryjskich itd.

Tym zjawiskom poświęcone są artykuły zamieszczone w tomach Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne oraz Obrazy drogi w literaturze i sztuce. Stanowią one integralną całość, a prezentowane w nich analizy składają się ostatecznie na interdyscyplinarnie i wieloaspektowo ujęty językowo-kulturowy obraz drogi oraz homo viator – człowieka w/na drodze.

Spis treści

Posted in Aktualności.


I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (materiały)

Materiały I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Katowicach i Cieszynie (2009), połączonego z konferencją “Granice kultury”, są dostępne w trzech mediach.

Nakładem wydawnictwa “Śląsk” w Katowicach ukazał się tom zbiorowy Granice kultury pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek.

Na stronach wydawnictwa “Wiedza i Edukacja” dostępny jest e-book pod redakcją Andrzeja Radomskiego i Radosława Bomby, zatytułowany również Granice kultury. E-book można pobrać bezpłatnie

Posted in Aktualności.

Tagged with , , .


Granice w kulturze, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba (bezpłatny ebook)

Granice w kulturze pobrać można bezpłatnie ze strony portalu Wiedza i Edukacja wiedzaiedukacja.eu/archives/47791

Prezentowana książka stanowi zbiór artykułów naukowych polskich kulturoznawców, które zaprezentowane zostały na I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który odbył się w dniach 15-17.10.2009 w Katowicach i Cieszynie.

Główną tematyką Zjazdu była kwestia granic kultury. Rozważania nad tym problemem prowadzone były w ramach sześciu paneli: granice kultury, granice cywilizacji, granice teorii, granice antropologii, granice mediów i granice sztuki. Tematy te wyznaczają również zakres problematyki prezentowanej w powyższym tomie.

Continued…

Posted in Aktualności.

Tagged with , , , , .


Nowy zarząd lubelskiego oddziału PTK

Zgodnie z ustaleniami & 46 Statututu PTK dnia 28 I 2011 odbyło się Walne Zebranie Członków lubelskiego Oddziału PTK.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej działalności PTK, dokonano wyboru nowego zarządu i przyjęto również czterech nowych członków PTK. . W skład nowego zarządu weszli:

  • prof. dr hab. Andrzej Radomski (Prezes oddziału lubelskiego PTK)
  • prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (Zastępca prezesa oddziału lubelskiego PTK)
  • mgr Agnieszka Skrobas (Skarbnik)
  • mgr Radosław Bomba (Sekretarz)

Posted in Aktualności.

Tagged with , , , .